Ruimtelijke Kansenkaart

ontwerp: Laurens Kolks en Pieter van Kruysbergen
consultant: Veroniek van der Biezen
project voor InnovA58


Atelier Tussenruimte heeft in opdracht van InnovA58 een methodiek ontwikkeld en een kaartbeeld opgezet voor de samenstelling en het gebruik van de Ruimtelijke Kansenkaart.

InnovA58 is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant en werkgeversorganisaties. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden m.b.t. de versnelde aanpassing van het A58 snelwegtrace Eindhoven – Tilburg en knooppunt St. Annabosch. Door de toepassing van beleidswijzigingen en technische innovaties wordt onderzocht of de voorfinanciering van deze ingrepen kan worden terugverdiend. De toepassing van een aantal van de door de werkgroep geselecteerde innovaties heeft een ruimtelijke impact op haar omgeving. Andere innovaties zijn enkel kansrijk indien aansluiting kan worden gevonden bij lokale initiatieven of door opschaling naar aangrenzende gebieden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen is door Atelier Tussenruimte een methodiek en kaartbeeld ontwikkeld; de Ruimtelijke Kansenkaart.Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.
Klik hier voor de volgende pagina van dit project