Snelwegbadhuis

concept en ontwerp: Laurens Kolks en Pieter van Kruysbergen


Het Snelwegbadhuis, speciaal ontwikkeld voor het ‘Mijn Mooi Brabant’ programma van de provincie Noord-Brabant, is officieel geselecteerd als één van de vijftien binnen dit programma te realiseren projecten. Bekijk hier een item van Omroep Brabant over het Snelwegbadhuis.

De snelweg vormt als keten van plekken en situaties een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Langs de snelweg zijn op regelmatige afstanden rustplaatsen aangelegd. Deze verzorgingsplaatsen hebben in de regel weinig kwaliteit als verblijfplaats en geen enkele relatie tot het aangrenzende gebied. Ze zijn er doorgaans fysiek van afgesloten door een sloot of hekwerk. In dit initiatief wordt de realisatie van een architectonische structuur voorgesteld die deze barrière wil overbruggen, de omgeving wil ontsluiten en de verblijfskwaliteiten van het gebied wil versterken en benutten voor kleinschalige recreatie: het Snelwegbadhuis.

Het Snelwegbadhuis betreft een plek, ingericht om te ontspannen, waar duurzame, innovatieve technologieën worden toegepast en zichtbaar worden gemaakt voor het bezoekende publiek. De beoogde locatie voor het Snelwegbadhuis is verzorgingsplaats Hazeldonk-West langs de A16 nabij de Belgische grens. Het badhuis maakt de potenties van het snelwegtraject als energie- en waterwingebied zichtbaar voor de gebruiker c.q. bezoeker. Het van de snelweg afstromende hemelwater (run-off) wordt bij verzorgingsplaats Hazeldonk-West verzameld, gefilterd en tenslotte opgeslagen. Het opgeslagen, gezuiverde wegwater wordt in het Snelwegbadhuis gebruikt als spoel- en waswater. De basis van het Snelwegbadhuis wordt gevormd door een dragende brugstructuur die het asfalt van de verzorgingsplaats verbindt met het aangrenzende natuurlandschap en deze zo voor de rust zoekende weggebruiker ontsluit. Aan, op en onder deze architectonische module worden plug-in elementen gekoppeld die haar een programmatische invulling geven. Het Snelwegbadhuis biedt de weggebruiker verschillende sanitaire voorzieningen: toiletten, douches en urinoirs. Deze plug-in elementen (gebruiksfuncties) zijn aanpasbaar (naar locatie en behoefte), verwissel- en actualiseerbaar.


Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.
Klik hier voor de volgende pagina van dit project