Dislocaties #03: Mobiliteit, Ruimte en Vergrijzing

organisatie: Atelier Tussenruimte i.s.m. Mijn Mooi Brabant
opzet en initiatie: Atelier Tussenruimte
foto's: Sam EftegariAtelier Tussenruimte organiseerde i.s.m. de provincie Noord-Brabant in november 2015 een studiebijeenkomst onder de titel Ruimte, Mobiliteit en Vergrijzing. De bijeenkomst is de derde en laatste in een reeks genaamd Dislocaties. Een multidisciplinaire workshop over zich verjongende steden en een vergrijzend platteland, mobiliteit als voorwaarde voor duurzame leefbaarheid.

Recent onderzoek* toont aan dat zich in de provincie Noord-Brabant een interessante tweedeling voltrekt m.b.t. mobiliteitsbehoeften. Brabantse jongeren (18 - 40 jaar) zijn sterk geörienteerd op de stedelijke centra en bewegen zich voor educatie, vermaak en behoeften vooral interstedelijk; zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. De mobiliteitsbehoefte van de Brabantse plattelandsbewoner (veelal 40+) schaalt daarentegen op van het lokale naar het interlokale niveau. Het autonome, grotendeels zelfvoorzienende, Brabantse dorp van weleer bestaat niet of nauwelijks meer. Clusters van naburige gemeenten vormen voor de meeste plattelandsbewoners de dagelijkse leefomgeving.

Tegelijkertijd vergrijst Noord-Brabant in hoog tempo, de komende 20 jaar zal het aantal ouderen in de provincie Noord-Brabant drastisch toenemen. In de leeftijd tussen 65 en 74 jaar bedraagt de stijging 75%, het aantal 75-plussers zal zelfs meer dan verdubbelen. Daarmee staat Noord-Brabant in de top tien van Europese regio's die het sterkst vergrijzen. Als gevolg van deze demografische ontwikkelingen veranderen sociale structuren en het gebruik en de bereikbaarheid van voorzieningen, met name op het platteland. Wordt mobiliteit een voorwaarde om een toekomstbestendige leefbaarheid van het Brabantse platteland te garanderen?

*bron: Tordoir, Brabantse Netwerken, Juli 2014

Tijdens de studiebijeenkomst benaderde een drietal sprekers deze problematiek vanuit drie verschillende schaalniveaus:

provinciaal:
Rian Snijder, communicatie-adviseur en coördinator Bereikbaarheid en Mobiliteit, Regio Noordoost Brabant | AgriFood Capital

regionaal:
Paul Vermeulen, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid, Regio West-Brabant

interlokaal:
Bert van Kesteren, vicevoorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-BrabantKlik op de afbeeldingen om ze te vergroten.