Energieneutrale regio West-Brabant

Atelier Tussenruimte heeft een ontwerpend onderzoek in opdracht van Regio West-Brabant afgerond. Het einddocument beoogt de huidige ruimtelijke visie met betrekking tot energie en ruimte te actualiseren, aan te scherpen en prikkelend te verbeelden. De opgave werd uitgewerkt in samenwerking met LOLA Landscape Architects en Studio Marco Vermeulen. Lees meer


Dislocaties #03: Mobiliteit, Ruimte & Vergrijzing

In november organiseerde Atelier Tussenruimte in Werkplaats De Gruyter de derde en laatste studiebijeenkomst in de reeks Dislocaties: #03 - Mobiliteit, Ruimte en Vergrijzing. Sprekers die ochtend waren: Paul Vermeulen, Rian Snijder en Bert van Kesteren. Dislocaties #03 was een bijeenkomst over zich verjongende steden en een vergrijzend platteland, mobiliteit als voorwaarde voor duurzame leefbaarheid. Lees meer


Dynamische en bruisende Spoorzone

Atelier Tussenruimte werkt mee aan de realisatie van een aantal toekomstbestendige ingrepen in het Bossche spoorzonegebied geïnitieerd door VIBA-Expo, service-instituut voor duurzame ontwikkeling. Verduurzaming van de gebouwde en groene leefomgeving spelen een centrale in het project.


Dislocaties #01: Mobiliteit, Ruimte en Senioren

Atelier Tussenruimte organiseert i.s.m. de provincie Noord-Brabant een reeks studiebijeenkomsten onder de titel Dislocaties. De bijeenkomsten hebben als doel binnen een multidisciplinaire setting de ruimtelijke consequenties en kansen van actuele maatschappelijke ontwikkelingen te verkennen. In februari 2015 vond de eerste editie plaats: Dislocaties #01: Ruimte, Mobiliteit en Senioren... Lees meer


Dislocaties #02: Mobiliteit, Ruimte, Deeleconomie

In maart 2015 vond de tweede studiebijeenkomst plaats in de door Atelier Tussenruimte georganiseerde reeks Dislocaties: Mobiliteit, Ruimte en de Deeleconomie. Deelnemers verkenden de ruimtelijke mogelijkheden van opkomende deelplatforms. Een verkenning van de fenomenen deprofessionalisering en decentralisering: uit eten bij de thuiskok, kamperen in een achtertuin en op de OV-fiets naar het werk... Lees meer


Snelwegbadhuis

Het Snelwegbadhuis betreft een bouwwerk, ingericht om tot rust te komen, waar duurzame, innovatieve technologieën worden toegepast en zichtbaar gemaakt voor het bezoekende publiek. Het van de snelweg afstromende hemelwater wordt verzameld, gefilterd en tenslotte opgeslagen. Het gezuiverde wegwater wordt in het Snelwegbadhuis teruggegeven aan de weggebruiker als spoel- en waswater voor verschillende sanitaire voorzieningen... Lees meer


Mijn Mooi Brabant op de Dutch Design Week

Atelier Tussenruimte ontwerpt de tentoonstelling waarmee Mijn Mooi Brabant zich presenteert op de Dutch Design Week van 18 - 26 oktober 2014. De presentatie maakt deel uit van de Social Design Garden van de provincie Noord-Brabant in Hal C van het Klokgebouw... Lees meer


Ruimtelijke Kansenkaart

Atelier Tussenruimte heeft in opdracht van InnovA58 een methodiek ontwikkeld en een kaartbeeld opgezet voor de samenstelling en het gebruik van een Ruimtelijke Kansenkaart. Innovaties kunnen hierdoor gekoppeld worden aan het te renoveren tracé van de A58 snelweg... Lees meer


Service Station

Atelier Tussenruimte nam in maart en april 2014 deel aan de tentoonstelling Grenswerte met een presentatie van het project Service Station. Onze deelname bestaat uit een bord in de openbare ruimte rondom Kloster Bentlage in Rheine en een maquette die geëxposeerd wordt in een binnenruimte van dit voormalige klooster... Lees meer


Hacking the Highway Reserve

Atelier Tussenruimte organiseerde in januari 2014 de winterworkshop Hacking the Highway Reserve in samenwerking met MA+U ( Masters of Architecture and Urbanism, Fontys Tilburg) en de provincie Noord-Brabant. Gedurende een drietal ontwerpsessies en twee openbare debatavonden bevragen en onderzoeken de deelnemers de relatie tussen de snelweg en het gegeven Ruimtelijke Kwaliteit... Lees meer


Openbaar bezit

Atelier Tussenruimte wil op een innovatieve en creatieve wijze een bijdrage leveren aan de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige openbare en publieke ruimte. We streven naar de bevordering van een toekomstbestendig en duurzaam gebruik van deze omgevingen door de inzet van verbeelding, vakmanschap en innovatie.